Dicționar politic: Agitația

Autor: Călin Hentea.

Definiții. a. Potrivit Dicționarului Oxford, agitația este ”un protest public pentru a obține o schimbare politică” (Wehmeier, 2000, p. 24). b. Potrivit lui Lenin, propaganda însemna inocularea de către propagandiști bine pregătiți ideologic a mai multor idei către membrii partidului bolșevic, iar agitația reprezenta transmiterea unor idei puține către oameni mulți, adică repetarea de sloganuri și lozinci simple de către agitatori bolșevici către masele inculte de țărani sau muncitori (Cole, 1998, p. 17). c. Jacques Ellul a delimitat agitația, care este subversivă, exaltantă, practicată de opoziție pe o perioadă limitată și vizează revolta sau războiul, față de propaganda de integrare care urmărește stabilizarea, unificarea, întărirea pe termen lung și în profunzime a corpului social (Ellul, 1990, pp. 85-90). d. Istoricul britanic Oliver Thomson nu este de acord cu separarea agitației de propagandă, considerînd-o ca parte componentă și instrument al acesteia (Thomson, 1999, p.4). 

Ilustrație cartofilă sovietică din 1957, întărită cu versurile lui Maiakovski, despre înlăturarea brutală de către bolșevici  a guvernului provizoriu în 1917

Istoric. Jacques Ellul consideră că toate mișcările revoluționare din istoria omenirii au avut la bază agitații, sau o propagandă de agitație, începând de la răscoala condusă de Spartacus, Cruciade și până la evenimentele din Franța anului 1793 sau la Comuna din Paris (Ellul, 1990, p. 85). V. I. Lenin a preluat definiția formulată în 1891 de liderul menșevic Georgi Plekhanov și a aplicat distincția dintre propagandă și agitație începând din 1917 în rev oluția bolșevică și consolidarea URSS prin înființarea în cadrul tuturor birourilor partidului bolșevic din instituții, fabrici, școli, etc a unor puncte de agitație al cărui rol era asigurarea transmiterii liniei corecte și actualizate a politicii partidului. În România comunistă, potrivit lui Eugen Denize agitația a îmbrăcat trei forme: a) orală, vorbită, fie în cadrul marilor mitinguri și sărbători comuniste, fie în discuțiile de la om la om în grupuri de maxim trei-patru persoane, fie la cititul presei în colectiv; b) scrisă, bazată pe forța evocatoare a cuvântului, exprimată în presa centrală și locală și în lozinci cât mai mari și mai atractive; c) vizuală, bazată pe imaginile fotografice sau plastice din afișe, grafice, pavoazări, caricaturi (Denize, 2009, p. 49). În ziarul Scânteia din 17 februarie 1949 agitația politică era argumentată astfel: ”Agitația politică este o încercată metodă bolșevică de conducere a maselor. Lenin și Stalin au ridicat la înălțime agitația bolșevică, făcând din ea o armă puternică pentru mobilizarea la luptă a milioane de muncitori și țărani împotriva dușmanilor Uniunii Sovietice, pentru a-i lămuri pe cei ce muncesc asupra politicii partidului, a-i face s-o înțeleagă să și-o înșusească și să caute din toate puterile s-o realizeze” (apud Denize, 2009, p. 54)

Conexiuni propagandistice. Datorită asocierii cu propaganda comunistă, termenul de agitație are în prezent o conotație preponderent peiorativă, fiind asociat mai ales subversiunii, agitatorii fiind presupuși a avea, ab initio, obiective și motivații ascunse. Pe de altă parte, Jean Marie Domenach a exemplificat cu perspicacitate tipologia agitatorului și pe cea a propagandistului de câteva figuri emblematice ale istoriei moderne: ”Herbert și Marat erau agitatori; Robespierre și Saint-Just erau propagandiști. Mussolini n-a putut depăși niciodată stadiul de agitator. Hitler, dimpotrivă, era un agitator care a știut să se ridice la nivelul sistematizării teoretice a unui propagandist” (Domenach, 2004, p. 42). În România comunistă Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor au fost doar niște agitatori național-comuniști în serviciul lui Nicolae Ceaușescu, dispunând de mai mult sau mai puțin talent, dar Dumitru Popescu poate fi considerat un propagandist, la fel ca și ”animalul politic” postdecembrist Traian Băsescu, fost primar al Capitalei și președinte al țării pentru două mandate.

Teoretic, caracteristicile de forță ale agitației politice comuniste, niciodată materializate, ar fi trebui să fie: principialitatea (pe baza ideologiei proletariatului), fundamentarea pe adevăr (de obicei realitatea contrazicea lozincile agitatorice), claritatea (adică repetarea unor stereotipuri și lozinci), concretețea (greu de realizat datorită realității contrare), ofensiva (lupta neîncetată de demascare a dușmanilor imperialiști din interior și exterior), operativitatea (răspuns în timp scurt la problemele apărute), eficacitatea (să se vadă rezultate concrete) (Denize, 2009, p. 55).    

BIBLIOGRAFIE (pentru toată seria de articole „Dicționar politic”, de Călin Hentea)

Volume

Achiței Gheorghe și alții, (1972), Dicționar de Estetică Generală, București, Editura Politică.

Alexandru Constantin, Donovici Alexandru, Codiţă Cornel, Păscuţ Nicolae, Prada Iacob, Arădăvoaice Gheorghe, Rădulescu Teodor, Boncu Simion, Panaitescu Ion, (1988), Acţiuni psihologice în confruntările militare contemporane, Bucureşti, Editura Militară.

Ambrose, Tom, (2009), Despoţi şi dictatori de la Nero la Saddam Hussein, Bucureşti, Litera

Andrew Christopher, Gordievski Oleg, (1994), KGB. Istoria secretă a operațiunilor sale secrete de la Lenin la Gorbaciov, București, editura ALL

Arsântescu, Mihai şi Arădăvoaice, Gheorghe, coordonatori (1982), Dimensiuni psihosociale ale propagandei politice, Bucureşti, Editura Militară.

Bernays, Edward L. (2003), Cristalizarea opiniei publice, Bucureşti, Comunicare.ro

Bernays, Edward L. (2007), Propaganda. Comment manipuler l’opinion en democratie, Paris, Editions La Decouverte.

Boia Lucian, (1997 / 2010), Istorie și mit în conștiința românească, București, editura Humanitas.

Boia Lucian, (2005), Două secole de mitologie națională, București, editura Humanitas

Boia Lucian, sub direcția lui, (1998), Miturile comunismului românesc, București, editura Humanitas.

Boudon Raymond, sous la direction de, (1996), Dictionnaire de la sociologie, Paris, Larousse.

Briggs, Asa şi Burke, Peter, (2005), Mass-media. O istorie socială de la Gutenberg la Internet, Iaşi, Polirom.

Brunel Pierre, coordonator, (2003), Miturile secolului XX, vol. I și II, București, editura Univers

Castillon, Juan Carlos (2007), Stăpânii lumii. O istorie a conspiraţiilor, Bucureşti, Nemira.

Cathala, Henri Pierre (an neprecizat), Epoca dezinformării, Bucureşti, Antet.

Cathelat Bernard, (2005), Publicitate și societate, București, editura Trei

Câmpeanu Ilieș, Marinescu Cornelia, (2010), Enciclopedia Universală Britannica, vol. 1-16, București, Editura Litera.

Ceahotin Serghei, (probabil 2002), Violul mulțimilor prin propaganda politică, București editura ANTET XX Press

Chelcea, Septimiu, (2006), Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare, Bucureşti, Editura Economică.

Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, (1993), Dicționar de simboluri, vol. I, II, III, București, editura Artemis.

Cioroianu, Adrian, (2007), Pe umerii lui Marx: introducere în istoria comunismului românesc, București, editura Curtea Veche

Chomsky Noam, Herman S. Edward, (2003), La fabrique de l’opinion publique. La politique economique des medias americains, Paris, Le serpent a plume

Chomsky Noam, (2002), De la propagande, Entretiens avec David Barsamian, Paris, Fayard

Cimpoca Natalia și alții, (2008), Branding de țară – România, București, editura Sigma

Clark Toby, (1997), Art and Propaganda in the Twentieth Century, UK, Everyman Art Library.

Cole, Robert, ed. (1998), International Encyclopedia of Propaganda, Chicago and London, Fitzroy Deaborn Publishers.

Colectiv, (2001), Terorismul. Istoric, forme, combatere, București, editura Omega

Colectiv de autori de la Academia ”Ștefan Gheorghiu”, (1975), Dicționar politic, București, Editura Politică

Collinson, Diane, (1995), Mic dicţionar al filosofiei occidentale, Bucureşti, Nemira.

Collon, Michel, (1998), Poker menteur, Editions EPO et Michel Collon.

Coman Cristina, (2000), Relațiile publice și mass-media, Iași, Editura Polirom

Constantiniu, Florin, Pop Adrian, (2007), Schisma roșie. România și declanșarea conflictului sovieto-iugoslav (1948-1950), București, editura Compania

Cooper J.C. (1979, 2009), An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, United Kingdom, Thames & Hudson Ltd.

Courtois, Stephane (coord.), (2008), Dicţionarul comunismului, Iaşi, Polirom

Crampton R.J., ( 2002), Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea … și după, București, editura Curte Veche.

Cull J. Nicholas, Culbert David, Welch David, (2003), Propaganda and Mass Persuation. A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present, ABC-CLIO Inc. California, USA

Denize, Eugen, (2009, 2011), Propaganda comunistă în România (1948-1953), Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.

Dobrescu Paul, Bârgăoanu Alina, Corbu Nicoleta, (2007), Istoria comunicării, Bucureşti, comunicare.ro

Dogaru, Maria, (1994), Heraldica României, București, editura JIF

Dolea Alina, Țăruș Adriana, (2009), Branding România. Cum (ne) promovăm imaginea de țară. București, editura Curtea Veche

Domenach, Jean Marie, (2004), Propaganda politică, Iaşi, Institutul European.

Dragoman Ion, (1999), Drept internațional umanitar, Constanța, Fundația Andrei Șaguna

Dumitrescu Doru, Manea Mihai, (2008), Mic dicționar de termeni istorici, București, editura Meronia.

Dumitru Cristea, Roceanu Ion, (2005), Războiul bazat pe reţea, provocarea erei informaţionale în spaţiul de luptă, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare. „Carol I”.

Ellul, Jacques, (1990), Propagandes, Paris, Editions Economica.

Ficeac, Bogdan, (1997), Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira.

Ficeac, Bogdan, (1999), Cenzura comunistă şi formarea omului nou, Bucureşti, Nemira.

Francart, Loup, (2005), Les actions dans les champs psychologiques, Paris, Editions Economica

Gallo, Max, (1969), Italia lui Mussolini, București, Editura Politică

Gavrilă, Carmen, (2013), Revolta Orientului, Iași editura Polirom

Gerstle Jacques, (2002), Comunicarea politică, Iași, editura Institutul European

Gessen Masha, (2012), Omul fără chip. Incredibila ascensiune a lui Putin, București, Pandora Publishing

Ghimpu Sanda, Țiclea Alexandru, (1993), Retorica. Texte alese, București, Casa de editură Șansa SRL

Goff, Peter (ed.), (1999), The Kosovo News and Propaganda War, Viena, International Press Institute.

Goldstein, Frank, L., editor., (1996 și 2006), Psychological Operations. Principles and Case Studies, Maxwell Air Force Base, Alabama, Air University Press

Golu, Mihai, (2004), Bazele psihologiei generale, București, editura Universitară

Gutman Roy, Rieff David, edited by, (1999), Crimes of War. What the Public Should Know, New York, London, W.W.Norton & Company.

Guyot Adelin, Restellini Patrick, (2002), Arta nazistă, București, editura Corint.

Hartmann, Christian, (2012), Operațiunea Barbarossa. Războiul german din Răsărit, 1941-1945, București, editura All

Hayes, Nicky; Orrell, Sue, (2003), Introducere în psihologie, București, editura Bic All

Hentea, Călin, (2000), 150 de ani de război mediatic. Armata şi presa în timp de război, Bucureşti, Nemira.

Hentea, Călin, (2002), Propagandă fără frontiere, Bucureşti, Nemira.

Hentea, Călin, (2004), Arme care nu ucid, Bucureşti, Nemira.

Hentea, Călin, (2008), Noile haine ale propagandei, Piteşti, Editura Paralela 45

Hentea, Călin, (2012), Enciclopedia propagandei românești, Istorie, manipulare, persuasiune, București, editura ”Adevărul”

Hentea, Călin, (2014), Statul și propaganda, Iași, EdituraInstitutul European

Hentea, Călin, (2014), Propaganda în război. O istorie universală, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun

Hlihor Constantin, (2005), Geopolitica și geostrategia în analiza relațiilor internaționale contemporane, București, Editura Universității Naționale de Apărare ”Carol I”

Ilcev, Ivan, (2002), Are dreptate sau nu, e patria mea. Propaganda în politica externă a ţărilor balcanice. 1821-1923, Bucureşti, Curtea Veche.

Joja Athanase – președinte comitet principal de redacție, Dicționar enciclopedic român, vol. I (1962), vol. II (1964, vol. III (1965), vol. IV (1966), București, Editura politică.

Julia, Didier, (1964), Dictionnaire de la Philosophie, Paris, Larousse.

Jowett Garth, O’Donnell Victoria, (2006), Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks, California, Sage Publications Inc

Kapferer, Jean-Noël, (2002), Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin mass-media şi publicitate, Bucureşti, Comunicare.ro.

Kapferer, Jean-Noël, (2006), Zvonurile, Bucureşti, Humanitas.

Kaplan, Robert D. (1996), Balkan Ghosts. A journey Through History, New York, First Vintage Departures Edition

Kinniburgh James, Denning Dorothy, (2006), Blogs and Military Information Strategy, Hurlburt Field, Florida, Joint Special Operations University Report 06-5.

Kunczik, Michael, (2003), PR – concepte şi teorii, Bucureşti, InterGraf.

Larousse, Nouveau Petit, (1968 și 1984), Dictionaire encyclopedique pour tous, Paris, Librairie Larousse.

Larousse, (1956), Petit Dictionaire Francais, Paris, Librairie Larousse.

Larson, Charles U, (2003), Persuasiunea, Receptare şi responsabilitate, Iaşi, Polirom.

Le Bon, Gustave, (an neprecizat), Psihologia mulţimilor, Bucureşti, Antet XX Press.

Liiceanu Gabriel, (1996), Apel către lichele, București, editura Humanitas.

Liiceanu Gabriel, (2007), Despre ură, Bucureşti, Humanitas.

Liiceanu, Gabriel, (2006), Despre minciună, Bucureşti, Humanitas.

Lippmann, Walter, (1997), Public Opinion, New York, Free Press Paperbacks, Simon and Schuster Inc.

Lovinescu, Monica (1999), La apa Vavilonului, București, editura Humanitas

Matei, Alexandru, (2013), O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societare în România socialistă (1965-1983), București, editura Curtea Veche

Mathieu R. (1946), Le système héraldique français, Paris

McQuail, Denis şi Windahl, Sven, (2004), Modele ale comunicării pentru studiul comunicării în masă, Bucureşti, Comunicare.ro.

McQuail, Denis, (1999), Comunicarea, Iaşi, Institutul European.

Meyssan, Thierry, (2002), 11 septembre 2001: L’effroyable imposture, Paris, Editions Carnot.

Merveilleux du Vignaux, Sophie, (2007), Desinformation et services speciaux, Paris, Editions du Rocher

Milca, Mihai, (1981), Propaganda politică, Bucureşti, Editura Politică.

Minerbi, Alessandra, (2006), Istoria ilustrată a nazismului, București, Enciclopedia RAO

Mitchievici Angelo, (2011), Umbrele Paradisului. Scriitori români și francezi în Uniunea Sovietică, București, editura Humanitas

Neculau, Adrian, (1996), Psihologie socială. Aspecte contemporane, Iaşi: editura Polirom.

Negrici Eugen, (1999), Literature and Propaganda in Communist Romania, București The Romanian Cultural Foundation Publishing House.

Negrici Eugen, (2010), Literatura română sub comunism. 1948-1964, București, Editura Cartea Românească.

Newsom Doug, ș.a. (2010), Totul despre relații publice, Iași, editura Polirom

Nicola Mihaela, Petre Dan, (2001), Publicitate, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”.

Olins Wally, (2006), Despre brand, București, editura Comunicare.ro

Oprea Ioan ș.a. (2010), Dicționar universal ilustrat al limbii române, 12 volume, București, editura Litera

Owen, David, (2008), Bolnavi la putere, București, Editura Corint

Parish, Thomas, (2002), Enciclopedia Războiului Rece, Bucureşti, Univers enciclopedic.

Păun Vasile, Popa Anca Monica, (2002), O provocare strategică. Războiul informațional. București, Editura Uti

Petcu, Marian, (1999), Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii, Iaşi, Polirom.

Petcu, Marian, coordonator, (2005), Cenzura în spațiul cultural românesc, București, editura Comunicare.ro 

Pons Frederic, (2004), Pieges a Bagdad. Les secrets d’un conflit sans precedent, Paris, Presses de la Cite

Pop, Doru, (2000), Mass-media şi politica, Iaşi, Institutul European.

Popescu Dumitra, Năstase Adrian, Coman Florian, (1994), Drept internațional public, Bucureși, Casa de editură și presă ”Șansa” – S.R.L.

Popescu, Cristian Florin, (2002), Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Bucureşti, Tritonic.

Popescu, Cristian Tudor, (2011), Filmul surd în România mută. Poplitică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989), Iași, editura Polirom

Preda Marin, (2014), Jurnal intim, vol I, București, editura Art, Jurnalul Național

Priestland David, (2012), Steagul roșu. O istorie a comunismului, București, editura Litera Internațional.

Purcăruș Alexandru, (2013), ”Tovarășul de luptă” Caragiale. Aniversarea lui nenea Iancu din 1952, București, editura Nomina

Purcăruș Alexandru (2014), Prin ochii inamicului. Mihail Gorbaciov și politica sa externă în percepția Statelor Unite, 1985-1991, Târgoviște, editura Cetatea de Scaun

Rad Ilie, coord. (2009), Limba de lemn în presă, București, editura Tritonic

Raquin, Bernard, (2007), Marile manipulări din epoca modernă, Bucureşti, Pro Editură şi Tipografie.

Rhodes, Anthony, (1976), Propaganda the Art of Persuation: World War II, London, New York, Chelsea House Publishers.

Sala Rose, Rosa, (2005), Dicționar critic de mituri și simboluri ale nazismului, Pitești, Editura Paralela 45

Shulsky Abram L., Schmitt Gary J. (2008), Războiul tăcut. Introducere în universul informațiilor secrete, Iași, editura Polirom.

Skierka Volker, (2011), Fidel Castro. O biografie, Bucuești, editura Publica

Skopin V.I., (1960), Militarismul, București, Editura militară.

Soare Corneliu și alții, (1988), Tipologia conflictelor armate contemporane, București, Editura militară.

Stan, Sonia Cristina, (2004), Manipularea prin presă, București, editura Humanitas.

Sturdza-Săucești Marcel, (1974), Heraldica, București,  Editura științifică.

Taithe Bertrand si Thornton Tim, editori, (1999), Propaganda. Political Rhetoric and Identity, 1300-2000, United Kingdom, Sutton Publishing Limited

Taylor M. Philip, (1992), War and the Media. Propaganda and Persuation in the Gulf War, London,Manchester University Press

Taylor, M. Philip, (1997, 2002), Global Communications, International Affairs and the Media since 1945, Londra, Routledge.

Taylor, Philip M., (1990/1995), Munition of the Mind. A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day, Manchester and New York: Manchester University Press.

Thomson, Oliver, (1999), Easily Led. A History of Propaganda, United Kingdom, Sutton Publishing Limited – Phoenix Mill.

Thoveron, Gabriel, (1996), Comunicarea politică azi, Bucureşti, Antet.

Tran, Vasile şi Vasilescu, Alfred (2003), Tratat despre minciună. Repoziţionarea etică a conceptului de minciună, Bucureşti, Comunicare.ro.

Trăsnea Ovidiu, Kallos Nicolae, (1977), Mică enciclopedie de politologie, București, editura Politică

Vasile Cristian, (2010), Literatura și artele în România comunistă. 1948-1953, București, Editura Humanitas.

Vasile Aurelia, (2011), Le cinema roumain dans la periode comuniste. Representations de l’histoire nationale, Editura Universității din București

Venzo Manola Ida, Migliau Bice, (2004), The Racial Laws and the Jewish Community of Rome 1938-1945, Viaggi nella memoria, Roma, Gangemi editore

Vitanos, Alexandru Claudiu, (2012), Imaginea României prin turism, târguri și expoziții în perioada interbelică,  București, editura Mica Valahie

Volkoff, Vladimir, (an neprecizat), Dezinformarea, armă de război, Bucureşti, Incitatus.

Volkoff, Vladimir, (an neprecizat), Tratat de dezinformare, Bucureşti, Antet.

Watts, L. Larry, (2011), Ferește-mă, Doamne, de prieteni, București, editura Rao Classic

Wehmeier, Sally, edited by, (2000), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press.

Wierzbicki, Piotr, (1996), Structura minciunii, Bucureşti, Nemira.

Williamson David, (2012), Al Treilea Reich, București, editura All

Wolton Dominique, (1991), War Games. L’information et la guerre, Paris, Flammarion.

Wolton Thierry, (2008), KGB-ul la putere. Sistemul Putin, București, Editura Humanitas.

Zelea Codreanu, Corneliu, (2010), Circulări și manifeste, București, editura Blassco

Zlate, Mielu, (1999). Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi: editura Polirom

Zlate, Mielu, (2000). Introducere în psihologie, Iaşi: editura Polirom.

Academia ”Ștefan Gheorghiu”, (1975), Dicționar politic, București, Editura politică

Documente doctrinare oficiale

Allied Joint Doctrine for Information Operations, Pre-ratification Draft, 30 nov. 2007.

A Concept for Information Operations, US Marines Corps, Quantico, Virginia, apr., 2002.

Cornerstones of Information Warfare, (1995), Department of US Air Forces.

Manual de operaţii psihologice, SMG – FOP 3.14. / 2004

Doctrina operaţiilor informaţionale, SMG – FOP 3.15. / 2006.

Doctrina operaţiilor psihologice, SMG – FOP 3.16 / 2007.

Doctrine for Information Operations, Joint Pub 3-13, USA, 1998.

Doctrine for Joint Psychological Operations, Joint Publication 3-53, 5 sept. 2003.

Doctrine for Public Affairs, Joint Pub 3-61, 14 mai 1997.

Information Operations, Joint Pub 3-13, USA, februarie 2006.

Information Operation, US Marine Corps, Coordinating Draft 2.27.01, Marine Corps Warfighting Publication, MCWP 3-36.

Psychological Operations Field Manual No.33-1, published by Headquarters; Department of the Army, in Washington DC, on 31 August 1979

Information Operation, Joint Warfare Publication 3-80, U.K., iun. 2002

NATO Doctrine on Psychological Operations, AJP 3.10.1. SD, 31 ianuarie. 2006.

NATO Policy on Psychological Operations, MC 402/2, Study Draft, iul. 2005.

NATO Doctrine on Information Operation, AJP 3.10. Study Draft, ian. 2005.

NATO Policy on Information Operation, MC 422/2, draft, aug. 2005.

NATO Policy on Information Operation, MC 422/3, Study Draft, 19 martie 2007.

NATO Policy on Military Public Affairs, Politica NATO în domeniul afacerilor publice militare, MC 457/1 din 13 iulie 2007

NATO Handbook, NATO Office of Information and Press, Brussels, 2001

Report of the Defence Science Board Task Force on Strategic Communication,Department of Defense, Washington D.C., sep., 2004.

Sub-concept for Operation Information (Op Inf) in the Bundeswehr, Berlin, feb. 2002.

Sub-concept for Information Operations (Info Ops) in the Bundeswehr, Berlin, feb. 2002.

U.S. Public Diplomacy. State Department and the Broadcasting Board of Governors Expand Efforts in the Middle East but Face Significant Challanges.Statement of Jess T. Ford, Director International Affairs and Trade, 10 februarie 2004, US  GAO.

Articole în periodice

Badsey Stephen, (1997), The Media and UN ‘Peacekeeping’ since the Gulf War
în Journal of Conflict Studies, Vol. XVII No. 1, Spring 1997.

Bucurescu, Adrian,  (2009), Proletcultismul, între ocară și oportunism, în România Liberă din 30 ianuarie 2009

Buob, Jacques (2003), La nouvelle geopolitique de l’information, în Le Monde din 9 aprilie 2003.

Chauvancy, Francois, (2007), Operaţiile militare franceză de influenţă, INFOCOM, serie nouă, septembrie 2007, revista Direcţiei Operaţii din Statul Major General.

Chomsky Noam, (2007), Spălarea creierelor în libertate, în Le Monde Diplomatique, (ediția română), din august 2007

Garstka, John J. (2006), Network Centric Warfare: An Overview of Emerging Theory, http://www.mors.org/publications/phalanx/dec00/feature.htm

Gheorghe, Dan (2012), Producții de Hollywood pentru promovarea turismului românesc, în România Liberă din 20 august 2012

Gillin, Beth, (2001), US Intensifies the War of Words, în The Philadelphia Inquirer din 21 octombrie 2001.

Greenberg Lawrence T., Goodman Seymour E., Soo Hoo Kevin J. (2006), Information Warfare and International Law, WDC, National Defence University Press

Kupiec Anne, (1995), La Gironde et le Bureau d’esprit public: livre et révolution, în Annales historiques de la Révolution française. nr.302.

Meyran, Regis, (2007), Manipularea cu ajutorul imaginii, în revista Lumea, nr.10/2007.

Paschalidis Gregory, (2009), Exporting national culture: histories of Cultural Institutes abroad, în International Journal of Cultural Policy, vol. 15, no. 3, august 2009, pp. 275-289

Pâslariuc Virgil, (2010), Ștefan cel Mare în bătălia politică din Republica Moldova, în revista Historia, decembrie 2010.

Plăvițiu Dan (2011), Războiul cibernetic de la posibilitate la realitate, în revista Infosfera nr. 2 din 2011

Ramonet Ignatio, (2003) Armes dintoxication massives. Mensonges d’Etat, în Le Monde Diplomatique, julliet 2003

Shambaugh, David, (2007), China’s Propaganda system: institutions, processes and efficacy, în The China Journal nr. 57, January 2007

Simuț, Ion, (2008), Proletcultism sau realism socialist (I) și (II), în România Literară nr. 30 și 31 din 2008

Stanger, K. Randall, (2004), Preparing US Government Strategic Communication to Meet the Global Insurgency, Washington DC, National Defense University, Naţional War College.

Tabarcea, Cezar, „Puţină istorie”, Dilema nr.180, 21-27 iun. 1996.

Teodorescu Bogdan, (2007), Cinci milenii de manipulare, București, editura Tritonic

Thomas, Timothy L. (2001), Manipulating The Mass Consciousness: Russian And Chechen “Information War” Tactics In The 2nd Chechen-Russian Conflict, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas, fmso.leavenworth.army.mil/documents/chechiw.htm

Thomas, Timothy L., (1997), Russian Information-Psychological Actions: Implications for U.S. PSYOP, în Special Warfare nr.10.1, pp.2-8

Thomas, Timothy L., (2000), Like Adding Wings to the Tiger: Chinese Information War Theory and Practice, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas, USA.

Thomas, Timothy L., (2000), The Russian View of Information War, în The Russian Armed Forces at the Dawn of the Millenium, Fort Leavenworth, Kansas, USA.

Thomas, Timothy L., (2003), New Developments in Chinese Strategic Psychological Warfare, Special Warfare, pp. 2-10

Thomas, Timothy L., (spring 2000), Kosovo and the Current Myth of Information Superioriy, în revista Parameters.

Yoshihara, Toshi, (nov. 2001), Chinese Information Warfare: A Phantom menace or Emerging Threat, Strategic Studies Institute, US Army War College Newsletter, Carlisle.

Vasilescu Alfred, (2012), Emergența agresiunilor non-convenționale și influența lor asupra politicilor de securitate, teză de doctorat susținută la Universitatea Națională de Apărare Carol I la data de 19 iulie 2012

Zimbardo, Philip G. (noiembrie 2002), Mind Control: Psychological Reality or Mindless Rhetoric?, în Monitor on Psychology