Tovarăşi cu un grad ridicat de surmenaj!

Dintr-un document de arhivă aflăm că tovarăşilor din conducerea de partid şi de stat le erau necesare între şapte şi zece zile suplimentare de concediu, pentru a face faţă „surmenajului” cotidian. Deoarece nu puteau pleca toţi odată, au fost împărţiţi în „urgenţe”; care au fost criteriile pentru care unii au fost plasaţi în categoria I-a şi alţii în a II-a nu se spune.

Referat

Din discuţiile purtate cu medicii colectivului nr. 1, rezultă că o parte din tovarăşii din conducere, prezintă în momentul de faţă un ridicat grad de surmenaj. Acest fapt ar necesita ca tovarăşii să efectueze imediat un concediu suplimentar de 7 până la 10 zile în afara concediului de odihnă anual planificat. Pentru acest concediu suplimentar propunem următoarea urgenţă:

Urgenţa I-a:

Tov. Chivu Stoica

Tov. Apostol Gheorghe

Tov. Chişinevschi Iosif

Tov. Răutu Leonte

Tov. Voitec Ştefan

Urgenţa a II-a:

Tov. Gheorghiu – Dej

Tov. Ceauşescu Nicolae

Tov. Sălăjan Leontin

Tov. Coliu Dumitru

Tov. Fazekaş I.

Se recomandă ca acest concediu să fie petrecut în zona alpină sau subalpină, nu de tip sanatoriu sau casă de odihnă ci cu organizarea unei activităţi sportive adecvate (excursii, vânătoare etc.).

16.II.1957

Propunere

Cu privire la concediul de zece zile pentru unii membrii ai Biroului Politic şi Secretariatului CC al PMR.

Urgenţa I-a:

18 – 28 martie 1957

Tov. Apostol Gheorghe

Tov. Chişinevschi Iosif

Tov. Răutu Leonte

Tov. Coliu Dumitru (s.n.)

Tov. Voitec Ştefan

Urgenţa a II-a:

1 – 10 aprilie 1957

Tov. Gheorghiu – Dej

Tov. Chivu Stoica (s.n.)

Tov. Ceauşescu Nicolae

Tov. Sălăjan Leontin

Tov. Fazekaş I.

4.III.1957

Nicolae Ceaușescu, alături de alți tovarăși surmenați, la vânătoare.

N.R.

Putem trage concluzia că Dumitru Coliu era mai „surmenat” decât Chivu Stoica, din moment ce a fost mutat la „Urgenţa I”! Sau poate că cel din urmă prefera compania celor de la „Urgenţa a II-a”. Sau invers!

(ANIC, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar 7/1957, f. 99 – 100).