Din arhive. Vânătoare „diplomatică”

După cum se ştie liderii comunişti români erau mari amatori de vânătoare. Iar această pasiune au ţinut să o împartă şi cu diplomaţii străini acreditaţi la Bucureşti. Devenise un obicei ca în fiecare an să fie organizată o vânătoare pentru şefii misiunilor diplomatice. Documentul de faţă prezintă nota ministrului Afacerilor Externe referitoare la desfăşurarea acestui eveniment, în anul 1968.

Ministerul Afacerilor Externe

Notă

Privitoare la organizarea partidei de vânătoare pentru şefii de misiuni diplomatice, urmată de un dineu în saloanele Palatului Consiliului de Stat.

În numele preşedintelui Consiliului de Stat al Republicii socialiste România, Nicolae Ceauşescu, şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, care sînt vânători şi posedă arme proprii, au fost invitaţi la o partidă de vînătoare, care va avea loc în ziua de sîmbătă, 20 ianuarie 1968. În seara aceleaşi zile, toţi şefii misiunilor diplomatice, împreună cu soţiile, au fost invitaţi la un dineu care va avea loc în salaonele Palatului Consiliului de Stat.

În legătură cu organizarea acestor acţiuni, propunem:

I. Cu privire la partida de vânătoare:

1. Acţiunea să aibă loc pe fondul de vânătoare de la Albele, regiunea Bucureşti.

2. din partea română, la vânătoare să mai ia parte:

– preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion Gheorghe Maurer;

– vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Iosif Banc;

– un adjunct al ministrului afacerilor externe (Petre Burlacu).

3. Întâlnirea tuturor participanţilor la vânătoare să aibă loc la orele 10.00, la punctul de începere a acţiunii. Diplomaţii vor sosi cu maşinile proprii, în coloană, până la km. 40, de unde vor continua deplasarea cu maşini GAZ, puse la dispoziţie de partea română.

4. Partida de vânătoare se va desfăşura între orele 10.30 – 13.30, când va lua sfârşit prin ceremonia „botezului” şi o gustare servită în jurul unui foc de vânătoare.

5. Înapoierea la Bucureşti să se facă în acelaşi mod ca la sosire.

II. Cu privire la dineu:

1. Dineul să înceapă la orele 18.00 în salonul de marmoră al Palatului Consiliului de Stat.

Aranjarea mesei şi a orchestrei să se facă în conformitate cu schema alăturată.

2. Din partea română, în afara tovarăşilor care participă la vânătoare, să mai ia parte:

– vicepreşedintele Consiliului de Stat, Emil Bodnăraş;

– preşedintele MAN, Ştefan Voitec, cu soţia;

– vicepreşedintele Consiliului de Stat, Constanţa Crăciun;

– secretarul Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, cu soţia;

– adjuncţii ministrului afacerilor externe, împreună cu soţiile.

3. Adunarea şefilor misiunilor diplomatice între orele 17.45 şi 18.00 să se facă în salonul de la parter, unde se vor distribui şi cărţile de plasament.

În acelaşi timp, oaspeţii să fie întreţinuţi de secretarul Consiliului de Stat şi de adjuncţii ministrului afacerilor externe.

4. La orele 18.00 oaspeţii să fie invitaţi în salonul de marmoră, de la etajul I.

În holul de la intrarea în salon, oaspeţii să fie primiţi de preşedintele Consiliului de Stat, preşedintele Consiliului de Miniştri şi adjunctul ministrului afacerilor externe, împreună cu soţiile.

În salonul de marmoră, la intrarea şefilor de misiuni diplomatice, să fie prezente celelalte personalităţi române care participă la dineu. Pe măsură ce vor da mâna cu personalităţile române, oaspeţii vor fi invitaţi la locurile rezervate.

După încheierea primirii, preşedintele Consiliului de Stat, preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor externe, cu soţiile, vor intra în salon, ocupându-şi locurile rezervate împreună cu celelalte personalităţi române prezente la dineu.

5. În timpul dineului să cânte formaţii de muzică populară, uşoară şi de operetă, cu solişti vocali.

6. După încehierea dineului şi retargerea preşedintelui Consiliului de Stat şi a tovarăşei Nicolae Ceuşescu (eventual şi a altor invitaţi din conducerea de partid şi de stat), oaspeţii să fie invitaţi să danseze.

7. Se anexează propunerea de meniu.

Meniu

Pentru dineul oferit de preşedintele Consiliului de Stat şi tovarăşa Nicolae Ceauşescu şefilor de misiuni diplomatice, cu soţiile (20 ianuarie 1968).

Terină de căprioară / Cremă de sparanghel / Şalău portughez / Friptură de fazan (montat) / Chateaubriand cu garnitură de legume / Salată de sezon / Bombă a l`Athénée Palace (din cafea neprăjită şi alune) / Fructe / Cafea / Ţuică bătrână / Riesling de Târnave / Cabernet Sauvignon de Drăgăşani / Şampanie Zarea / Coniac Segarcea.

Orchestră şi solişti care vor participa la recepţia din ziua de 20 ianuarie 1968

Orchestra de muzică populară (10 persoane) – dirijor: Nicuşor Predescu; orchestra de muzică uşoară (8 persoane) – dirijor: Sile Dinicu

Solişti:

I. Maria Petraru / Polina Manoilă / Maria Butaciu / Olga Stănescu / Ştefania Rareş / Ion Bogza / Ştefan Lăzărescu.

II. Marica Munteanu / Cleopatra Melidoneanu / Ilinca Cerbacev / Luminiţa Dobrescu / Lili Bulaesi / Constantin Drăghici / Nicolae Niţescu.

(ANIC, fond CC al PCR Cancelarie, Dosar 68/1968)