Din arhive. CERBUL DE AUR 1969

Festivalul de muzică de la Braşov, care a debutat în anul 1968, s-a bucurat de aprecieri unanime din partea publicului şi specialiştilor, atât în ţară cât şi în străinătate. Aceste lucruri ies în evidenţă şi din acest document, referitor la ediţia din 1969, care este, în acelaşi timp, şi o pledoarie pe lângă autorităţile comuniste de a permite desfăşurarea evenimentului şi în anul următor.

O reţetă de succes

Comitetul Naţional de Radiodifuziune şi Televiziune

Informare

Cu privire la Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Cerbul de Aur” – Braşov – România

Cea de-a doua ediţie a Festivalului internaţional de muzică uşoară „Cerbul de Aur”, care a avut loc la Braşov între 5 şi 9 martie 1969, a fost organizată de Radioteleviziune în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi Uniunea Compozitorilor. Au participat la concursul de interpretare 25 de tineri solişti reprezentând radioteleviziuni din 22 de ţări europene. La recitalurile în afară de concurs au participat 10 vedete ale muzicii uşoare din străinătate.

Spectacolele au fost preluate în direct sau pentru înregistrare de reţeaua Interviziunii şi Euroviziunii.

S-au înregistrat circa 15 ore de program; de asemenea, cu cei 10 solişti străini au fost realizate în decorul oraşului Braşov filme muzicale totalizând 250 minute şi 5 filme muzicale cu concurenţii.

Manifestările festivalului s-au bucurat de o presă favorabilă, atât în ţară cât şi în străinătate.

Pentru organizarea ultimei ediţii a fost aprobată suma de 2.100.000 lei din bugetul pe 1969 al Radioteleviziunii. De asemenea, prin H.C.M. nr. 400 din 7.III.1969 s-au aprobat 17.500 de dolari şi 4.000 ruble pentru plata onorariilor soliştilor străini şi pentru cota de premii, precum şi 16.000 de dolari pentru transportul pe rutele aeriene care nu sunt deservite de TAROM. Prin aceiaşi hotărâre s-a stabilit ca valuta cheltuită pentru onorarii şi premii să fie recuperată din planul de încasări al Radioteleviziunii.

Cheltuielile efective s-au încadrat în limitele aprobate.

În privinţa recuperării cheltuielilor în valută, informăm că Radioteleviziunea a încasat până la 15 iulie din publicitate externă vânzări de file şi prestări de servicii 46.848 dolari decontaţi la Banca Naţională a R.S.R.

Prin emisiunile de radio şi televiziune, precum şi din filmele realizate şi difuzate până în prezent s-au recuperat circa 1.800.000 lei. În afara programelor transmise în lunile martie  – august, până la sfârşitul anului vor fi reluate filme şi diferite înregistrări realizate la festival, ceea ce va permite acoperirea integrală a cheltuielilor.

Pregătiri pentru ediţia a III-a

Pe baza aprobării de principiu a Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român dată la 25 octombrie 1967 ca Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Cerbul de Aur” – Braşov – România să aibă loc în fiecare an şi având în vedere ecoul favorabil al festivalului, influenţa sa pozitivă în ridicarea nivelului interpretativ al muzicii uşoare în ţara noastră, precum şi în răspândirea peste hotare a celor mai valoroase creaţii muzicale româneşti din acest domeniu, propunem să se aprobe organizarea de către Radioteleviziunea română a celei de-a treia ediţii a Festivalul Internaţional de muzică uşoară „Cerbul de Aur” între 4 şi 9 martie 1970, la Braşov. Ca şi în acest an, festivalul va fi organizat în colaborare cu C.S.C.A. şi Uniunea Compozitorilor.

Începând de la 1 octombrie, se va trece la pregătirea temeinică pentru concurs şi festival a concurenţilor şi soliştilor români. În acest sens îşi va relua activitatea Studioul Tânărului Interpret de pe lângă Radioteleviziune care va cuprinde un lot format din cei mai dotaţi tineri cântăreţi selecţionaţi de o comisie de specialişti aparţinând celor trei instituţii. Activitatea Studioului Tânărului Interpret va fi îndrumată de cadre didactice de specialitate din Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, compozitori, regizori cu experienţă.

Luminița Dobrescu – câștigătoarea Trofeului Cerbul de Aur.

Vor fi luate toate măsurile necesare care să asigure o cât mai bună pregătire reprezentanţilor români, o bogată consistenţă tematică melodiilor selecţionate pentru concurs. În acest sens, caietul de melodii româneşti editat de Uniunea Compozitorilor, va fi completat cu cele mai valoroase creaţii din actualitate.

Pentru recitalurile în afara concursului vor fi invitaţi 5 – 6 solişti din ţările occidentale şi din ţările socialiste, dintre cei mai reprezentativi şi valoroşi cântăreţi consacraţi pe plan internaţional.

Volumul cheltuielilor înscrise în bugetul Radioteleviziunii va fi la acelaşi nivel cu cel aprobat pentru ediţia din 1969.

Pentru a putea începe din vreme acţiunea de pregătire a festivalului, de invitare a concurenţilor, precum şi de contractare a soliştilor străini care urmează să evolueze în afara concursului, propunem să se aprobe elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului de Miniştri prin care să se acorde valuta necesară la acelaşi nivel şi în aceleaşi condiţii ca în anul 1969.

29.VIII.1969

(ANIC, fond CC al PCR, Secţia Cancelarie, Dosar 119/1969)

Vedetele

Dintre vedetele internaţionale care au participat la ediţia din 1969:

Cliff Richard

Udo Jurgens

Gigliola Cinquetti

Frankie Avalon

Juliette Greco

 Participanţi ediţia 1969:

Cheral Clair (Anglia)

Grand Frazer (Anglia)

Serge Davignac (Belgia)

Margarita Dimitrova (Bulgaria)

Hania Pazeltova (Cehoslovacia)

Stavro Shialis (Cipru)

Bent Warburg (Danemarca)

Midinette Jacqueline (Elveţia)

Aarno Raninen (Finlanda)

Frida Boccara (Franţa)

Dagmar Friederic (RDG)

Renate Kern (RFG)

Roy Black (RFG)

George Doyle (Irlanda)

Renata Paccini (Italia)

Vincingnerro Salvatore (Italia)

Slobodan Stefanovici (Iugoslavia)

Charlotte Leslie  Diello (Luxemburg)

Conny Wink (Olanda)

Jacek Lesh (Polonia)

Anda Călugăreanu (România)

Luminiţa Dobrescu (România)

Mihaela Mihai (România)

Julio Iglesias (Spania)

Kaare Sundalin (Suedia)

Janos Koos (Ungaria)

Maria Rozova (URSS).

Trofeul “Cerbul de Aur” a fost câştigat de Luminiţa Dobrescu.