Din presa de altădată: Frescurile pivniţelor Ştirbey

Genul fresucrilor, deşi interesant şi bine văzut aiurea, la noi nu a fost până acum prea întrebuinţat. Cum însă în România e suficient unui gen de artă să-şi facă apariţia într-un loc spre a fi continuat mai departe, e de sperat că în curând, după exemplul frescurilor din pivniţele Ştirbey, din care reproducem numărul acesta două vederi, vor veni să se adauge acestora alte frecuri, de alte nuanţe şi caractere, la acele instituţii şi case particulare care-şi pot permite o asemenea decoraţiune frumoasă.

Frescurile reproduse aici se găsesc pictate pe pereţii binecunoscutelor pivniţi Ştirbey, cari se ştie, au în stăpânul lor, un mare amator de artă şi care a dat în aceste pivniţi baluri de mare însemnătate, la care au luat parte persoane din cea mai distinsă societate românească.

Cum e natural, în nişte pivniţi aparţinând cultului zeului Bachus, nu era să se aleagă motive străine cultului ce se slăveşte, încât e bine ales cadrul de cramă în care predomină victorios faţa expresivă a lui Iancu Brezeanu; şi iarăşi patronul pivniţelor fiind şi om politic de vază, nu putea lipsi buchetul de fruntaşi politici români strânşi în şedinţă plenară spre a asculta un discurs al bardului Barbu Delavrancea. Cea mai mare parte din figurile ce compun aceste frescuri sunt familiare cititorilor noştri întrucât ele reprezintă personagiile cele mai discutate din ţară.

Totuşi, spre o mai bună edificare, socotim că nu este inutil de a enumera aci numele personagiilor ce le compun.

În tabloul din stânga, începând de la stânga la dreapta, se găsesc:

Răposatul I. Brătescu, fost senator; principele Dim. Moruzi, fost prefect de Poliţie în Capitală; d. Pavel Brătăşanu, fost senator; C. Dissescu, fost ministru; răposatul I. Kalinderu; d. Emil Costinescu, ministru de finance; d. Vasile Morţun, ministru de interne; d. Titu Maiorescu, fost Preşedinte al Consiliului de Miniştri; d. Alexandru Constantinescu, ministru de domenii; d. Vintilă Brătianui, fost primar al Capitalei; d. Ion I.C. Brătianu, actualul Preşedinte al Consiliului de Miniştri;  domnii Al. Bădăreu, take Ionescu, N. Filipescu, A. Marghiloman, C.C. Arion, Barbu Delavrancea, foşti miniştri; N. Iorga, profesor universitar şi Gr. Cantacuzino.

Jos la intrare, prietenul nostru, d. Ary Murnu, autorul frescurilor.

În tabloul din dreapta, începând de la stânga, se găsesc: d. Barbu Delavrancea, răposatul I. Brătescu, C. Demetrescu, prof. Universitar, D. Ranetti, directorul revistei „Furnica”, Oscar Spaethe, sculptor, Ary Murnu, N. Ţăranu („Furnica”), Const. Solomonescu, fost director al prefecturii Poliţiei Capitalei, Dinicu, Principele Dim. Moruzzi etc., etc., iar în mijloc d. Ion Brezeanu.

Cel ce priveşte aceste frecuri, admirabil picate de prietenul nostru, d. Ary Murnu, nu se poate opri ca, admirând pe de o parte inspiraţia principelui Barbu Ştirbey, de a decora astfel interiorul pivniţelor sale, şi execuţia artistului, să nu aibă în acelaşi timp regretul dispariţiei a doi dintre figuranţii tablourilor: conu Iancu Kalinderu şi conu Iancu Brătescu.

(„România Ilustrată”, nr. 5, martie 1914)